S. Zakharova

PhD in Economics
Nizhny Novgorod Institute of Management and Business
sgzakharova@iee.unn.ru